Besøk fra Sana

Grupper med beboere fra SANA asylmottak besøker med jevne mellomrom Lund kommune. Dette blir gjort for å gjøre seg noe kjent med landet vårt, fylket vårt og kommunen vår. Det dreier seg først og fremst om Norges demokratiske styresett samt organisering og tjenestetilbud i Lund kommune.

Torsdag 16/11 var det avtalt to slike informasjonsmøter. Fra Lund kommune deltok rådmann Svein Tore Åtland. Beboerne møtte sammen med Gro Helleland som er ansatt på SANA Lund.

Første møte foregikk på norsk og ble underveis tolket til russisk av Omar. Det var beboere fra følgende land : Usbekistan, Tsjetsjenia og Hviterussland. Et ektepar fra Tsjetjenia hadde kun oppholdt seg i Lund 5 dager. Det andre møtet foregikk på engelsk. Beboerne var da fra Somalia, Nigeria og Irak.

Begge gruppene viste stor interesse for det som ble fortalt og ble oppfordret til å gjøre seg enda bedre kjent med kommunen vår med å søke informasjon på for eksempel kommunens hjemmeside. Der finnes mange opplysninger om Lund kommune. Dessuten er det et eget område (på venstre side – hovedsiden) med betegnelsen kart.

16/11-06, Svein Tore Åtland

Besøk fra SanaTips ein ven Skriv ut