Besøk fra Sana

Grupper med beboere fra SANA asylmottak besøker vanligvis Rådhuset i Lund kommune en gang i året. Dette blir gjort for å gjøre seg noe kjent med landet vårt, fylket vårt og kommunen vår. Det dreier seg først og fremst om vårt demokratiske styresett, næringslivet i Lund samt muligheter for aktiviteter i lokalmiljøet.

Fredag 14/11 var det avtalt tre slike informasjonsmøter. Fra Lund kommune deltok rådmann Svein Tore Åtland. Det ble tolket til serbisk, russisk, fransk og arabisk. Presentasjonene foregikk på vekselvis norsk og engelsk.

Gruppene viste stor interesse for det som ble fortalt og ble oppfordret til å gjøre seg enda bedre kjent med kommunen vår med å søke informasjon på for eksempel kommunens hjemmeside. Der finnes mange nyttige opplysninger om Lund kommune.

14/11-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut