Besøk fra IMDI

Onsdag 29.oktober fikk Lund kommune besøk fra IMDI-Vest. IMDI står for Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet.

Fra Lund kommune deltok ordfører Olav Hafstad, rådmann Svein Tore Åtland og flyktningekonsulent Borgny Eik. Fra IMDI møtte Sølve Sætre og Halwan Ibrahim.

Hensikten med besøket var å orientere kommunen om IMDI’s behov for bosetting av flyktninger i 2009 og tilskuddsordninger ved bosetting. Det er mange asylsøkere som har fått oppholdstillatelse men som fremdeles sitter i mottakene rundt omkring i landet. Målet er at disse skal bli bosatt tidligere enn de gjør i dag. Et problem mange kommuner sliter med er å finne ledige boliger.

IMDI gav uttrykk for tilfredshet med måten Lund kommune bosetter flykninger på om vil gjerne fortsette samarbeidet – gjerne med økt bosetting. Kommunen har fått en henvendelse om å bosette 15 flyktninger i 2009. Kommunestyret har gjort vedtak om å bosette 40 flyktninger i løpet av 4 år, så vårt svar til IMDI var at vi kan bosette 15 neste år dersom vi har boliger til det. Dette vil i tilfelle være innenfor rammen av 40 i tiden 2009-2013.

Borgny EikTips ein ven Skriv ut