Fylkesmannbesøk

Magnhild Meltveit Kleppa på "avskjedsvisitt" i Lund kommune

Besøk fra Fylkesmannen

Fylkesmannbesøk
Oppstilling foran rådhuset
Kleppa og Olav
Ordfører overrekker gave

Tirsdag var fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa på besøk til Lund. Hun hadde med seg 6 fagsjefer og møtte både formannskapet og den administrative ledelsen i kommunen.

Hver fagsjef hadde litt informasjon om sin avdeling i forhold til aktuelle saker i Lund, mens Lund kommune hadde meldt inn flere egne saker, bl.a. viktigheten av å få statlige midler til flomsikring i 2019, "Ambulansesaken" m.m.

Siden Kleppa skal avslutte sin periode som fylkesmann 1. desember, var dette hennes siste offisielle tur til Lund kommune. Ordfører Olav Hafstad overrakte henne et flott maleri fra "Vakre Lund", og takket for besøket. De besøkende takket ikke minst for god servering med smørbrød og marsipankake.

John Skåland

 

Tips ein ven Skriv ut