Besøk fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Rogaland Harald Thune var tirsdag på Rådhuset sammen med følgende fra egen stab: fylkeslege Pål Iden, tidligere fylkesmiljøvernsjef Odd Kjos-Hanssen, plankoordinator Anfinn Rosnes og avdelingsdirektør Grete E. Øvernes. Fra Lund kommune deltok ordfører Olav Hafstad, varaordfører Magnhild Eia, økonomisjef Tor Inge Moi og rådmann Svein Tore Åtland.

På programmet sto gjensidig informasjon samt drøfting av aktuelle saker. Av saker som det ble informert om/drøftet nevnes : kommunens tjenestetilbud og økonomi, saksbehandlingstid på plansaker, Lund kommune som vertskommune for ulike tjenester og institusjoner samt næringslivet i Lund.

Vedlagt er aktuelle plansjer som Fylkesmannen orienterte om.

Fylkesmannen (3,27 MB)

For nærmere informasjon, se : www.fylkesmannen.no/rogaland

16/9-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut