Besøk_110sentrale

Besøk fra 110-sentralen i Stavanger

Noen av de ansatte på brannvesenets alarmsentral i Stavanger var på besøk i Lund onsdag.
De hadde en rundreise i Dalane for å bli bedre kjent med de lokale brannvesen som de skal betjene.

På Moi fikk de innføring i hvilke brann- og redningsressurser brannvesenet har til rådighet, og de fikk se brannstasjonen med tilstøtende ambulansegarasje og sivilforsvarets garasje.
110-sentralen er en svært viktig ressurs for brannvesenet når de er ute på oppdrag. De rekvirerer materiell, personell og sørger for nødvendige opplysninger om farlig gods, stans av tog ved ulykker ved jernbanen osv.

Stavangerfolkene fikk servert kaffe og wienerbrød i brannstasjonen, før de satte kursen tilbake til Stavanger.
Både 110-sentralens folk og Lund brannvesen var enige om at samarbeidet dem imellom fungerer utmerket!

John Skåland
Tips ein ven Skriv ut