Ber om en million kroner til Dalane Kulturfestival

Kulturforum Dalane ønsker en større satsing på kulturarrangementer i Dalane. Kulturseksjonene i Eigersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund har i en fellessøknad til Regional- og Kulturavdelingen i Rogaland Fylkeskommune anmodet om et tilskudd på en million kroner annet hvert år til satsing på kultur i Dalane fra fylkeskommunens side.

Siden 1995 og annet hvert år fram til idag har kommunene i Dalane arrangert Dalane Kulturfestival. Festivalen har gitt et løft for kommunene og har brakt lokale kunstnere og foreninger sammen med nasjonalt og internasjonalt kjente artister. Samtidig har barnehager, skoler og musikk- og kulturskoler fått et engasjement når det gjelder arrangementer.

Fram til nå har fylkeskommunen bidratt med 300.000 kr. til festivalen, mens Dalane-kommunene har bidratt med 100.000 hver. Sammen med sponsormidler og billettinntekter har festivalen hatt et budsjett på i overkant av en million kroner.

Kulturforum Dalane påpeker at Dalane ligger i grisgrente strøk med liten befolkning og kommunikasjonsutfordringer mellom kommunene og må ta større sjanser økonomisk når det gjelder de store arrangementene. Det er behov for "større økonomiske muskler" og mer trygghet for å kunne satse på mer kultur i regionen. I Stavanger,Sandnes og Jærenområdet er fylkeskommunen inne med mangfoldige millioner i tilskudd til kultur. Rogaland Fylkeskommune bør bidra med mer midler også i Dalane for å skape trivsel og kulturopplevelser i vårt område.

Kulturforum Dalane ber om at fylkeskommunen i budsjettet for 2010 legger inn en mill. kr. annet hvert år til Dalane Kulturfestival.

Planleggingen av festivalen i november 2010 har allerede startet. Det er viktig at den økonomiske plattformen er klar, slik at en vet hvilket nivå kulturarrangementene kan legges på.Planleggingskomiteen har fordelt arbeidsoppgavene for festivalen seg imellom innenfor, markedsføring og media, sponsorer, sikkerhet, lyd/lys, booking av artister, overnatting og transport og økonomi. Egil Normann Eek er valgt til leder av planleggingskomiteen.

Komiteen består av:
Fra Sokndal: Oppvekst- og kultursjef Øystein Løvø, kulturkonsulent Tron Løvås
Fra Eigersund: Driftsleder kultur Ernst Torgersen,konsulent Eli Haaland, konsulent Brit Kvassheim
Fra Bjerkreim: Lena Bjerke
Fra Lund: Oppvekst- og kultursjef Egil Normann Eek, avd.leder kultur Kari Reianes Spangen

ENETips ein ven Skriv ut