Ingemar og Ståle

Belysning av gangsti mellom Nygård og kirkegården snart på plass

I disse dager sluttføres arbeidet med å montere belysning langs stien ved Lundevannet - mellom Nygård skole og kirken. Det var en gjenstående strekning av denne gangstien som ikke var belyst. Så langt er strømkabler nedlagt og fundamenter satt på plass. Om ikke lenge vil lyset skinne.....

Det har vært en forholdsvis komplisert prosess å få til disse enkle lysene, fordi de går forbi kulturminner; bl.a. fredede gravhauger.

I alle fall vil nok mange Lunddøler være glade for en belyst gangveg til vinteren.

John Skåland