Behov for flere leiligheter for utleie

Det er for tiden mangel på utleieboliger på Moi. Ordfører Kjell Erfjord hadde derfor invitert representanter fra næringslivet + aktuelle utbyggere til møte på Rådhuset onsdag 7. februar.

Følgende var til stede på møtet:
NorDan: Tore Rasmussen og Kjell Jan Støre
AMS: Trygve Lende
Gilje Door: Knut Surdal
Eik Teleport: Sigmund Virak
Lund kommune: Kjell Erfjord, Rolv Lende, Tor Inge Moi og Svein Tore Åtland

Følgende firma presenterte byggeprosjekt som kan/skal realiseres :

Hellvik Hus:

6 leiligheter Haukland Øst. Prosjektet kan om ønskelig bearbeides noe.
Prosjektet kan gjennomføres i løpet av 2007.

Moi Bygg:

Planlegger 5 leiligheter på Øverland-fabrikken og 12 i Rannestad-bygget.

Nordica Invest AS:

Prosjektet “Moi Townhouses” (12 leiligheter) ble presentert. Mange av leilighetene er allerede solgt.

Bjerkreim Trelast:

Aktuelle prosjekt ble presentert.

Følgende konklusjoner ble trukket etter at firmaene hadde presentert sine prosjekt:

  • Lund Uteleiebolig AS jobber videre med saken + Tore Rasmussen fra NorDan.

Avtalt møte: 19/2 kl. 10.00.

  • Alle deltakerne (firmaer + kommune) var på nåværende tidspunkt interessert i å være med videre. Styret i LUB AS kommer på et seinere tidspunkt med et konkret forslag.

7/2-07, Svein Tore Åtland