Befaring til Lindesnes

Formannskapet pluss plan/næring/miljøsjef og rådmann drar tirsdag 17/10-06 på befaring til Fjeldskår Vindmøllepark i Lindesnes. Bakgrunnen er Hydro’s planer om vindmøller i Sokndal og Lund (”Tellenes Vindkraftverk”).

Fjeldskår Vindmøllepark i Lindesnes ble satt i drift i 1998. Anlegget består av fem vindmøller som produserer 750 kW hver. Årsproduksjonen utgjør til sammen 12 GWh – nok kraft til 600 eneboliger. Navhøyden på møllene er om lag 50 meter og rotordiameteren 48 meter. Hydro planlegger 50-70 vindmøller i Sokndal og Lund. Disse er omtrent dobbelt så store/høye, og verket vil kunne produsere nok strøm til ca. 20.000 husstander.

Andre artikler om denne saken :
Tellenes Vindkraftverk
Varsel om oppstart av privat reguleringsplanlegging

17/10-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut