ABCHJELPlogo

Formannskapet får sak 17.11.

Bedre førstehjelp i Lund!

Mandag 9.11. var det møte mellom ABCHJELP og Lund kommune om hjerte-lunge-redning.

ABCHJELP er et privat initiativ for å styrke hjerte-lungeredning i Norge, i første omgang i Stavanger-området og Lund. Jarle Norheim jr, Thommas Vatne og Nicolas Kolnes-Cassis hadde bedt om møte med Lund kommune, og idag var det møte med ordfører Olav Hafstad, rådmann Ståle Kongsvik, kommunelege Bjarne Rosenblad og kommunalsjef Trond A Skjæveland.

ABCHJELP har laget en app som kan nyttes på alle mobiltelefoner. Denne appen oppfordres alle som har deltatt på hjerte-lungekurs de siste 12 måneder til å laste ned. Dersom de som har appen befinner seg nær en person som får hjertestans, vil AMK-sentralen alarmere via appen slik at de kan bistå. Også hjertestartere er registrert på appen slik at de som kan håndtere hjertestarterne har mulighet til å nå raskt fram til den sjuke.

Foreløpig har 1300 personer med hjerte-lungeredningskurs i Stavanger-området, bl.a. ansatte på SUS og bedrifter, lastet ned appen. Nå satser ABCHJELP på at vi i Lund skal bli foregangskommune, og dette gjelder alle som er i Lund, til å bli hjerte-lungereddere. Kurs vil bli tilbudt etterhvert. ABCHJELP vil sjekke at hjertestarterne i kommunen fungerer (batteriet utlades), og bistå med gjennomføring av kurs.

Ordføreren ser positivt på tilbudet fra ABCHJELP, og rådmannen mente at kr 1900/mnd som vil bli kommunens utgift for  å bli partner med ABCHJELP bør være overkommelig. Egen sak fremmes for formannskapet med positiv tilråding om samarbeid mellom partene.

ABCHJELPbilde.jpg

Deltakerne på møtet, fra venstre: Trond A Skjæveland, Nicolas Kolnes-Cassis, Jarle Norheim jr, Olav Hafstad (med legekontorets hjertestarter), Thommas Vatne og  Bjarne Rosenblad (foto: Ståle Kongsvik)

 

referent: Trond A Skjæveland