Barnehage i Lund

Gradvis oppstart fra 21. april

Barnehagene i Lund. Oppdatering 16/4

Informasjon angående barnehagene i Lund:

 

16/4-2020:

Her kommer mer og oppdatert informasjon fra barnehagene i Lund. Lundbarnehagene har vært samlet torsdag morgen for å legge en overordnet plan. Det blir lagt ut informasjon til foresatte på barnehagenes hjemmeside, dette gjelder generell informasjon til alle. I tillegg blir det tatt direkte kontakt med foresatte i forhold til enkeltbarn i hver barnehage. Generelt vil det bli gitt et 6 timers tilbud for alle barn, dette tilbudet vil bli gitt innenfor tidsrommet 8.30 – 15.00. Det vil si at barna skal starte og slutte til ulike tider. Det er viktig å overholde tidene i forhold til smittehensyn, mer detaljer om dette kommer fra barnehagen ditt barn tilhører. Vi har ellers blitt enige om at hver faste barnehagegruppe skal ha en samling og en aktivitet hver dag i forhold til et tema. Det vil være fokus på å være mye ute og "hente- bringe" situasjonen vil for de fleste barn og foresatte foregå ute. Vi ser frem til å starte opp barnehagene igjen og Lundbarnehagene vil gjøre sitt aller beste for å organisere dagene slik at det blir trygt og godt for barn å komme i barnehagen igjen. Velkommen!

Med vennlig hilsen

Kommunalsjef Lise Moen, styrere Grethe Sporkland og Åse Eide

 

 

15/4-2020:

Det er viktig å følge nye smittevernregler og få organisert barnehagene godt før barna kommer tilbake. Derfor har Lund kommune besluttet å starte med to planleggingsdager for de ansatte.  Dette blir fredag 18. og mandag 20.april. Smittevernsrutiner og eventuell omorganisering av barnegrupper krever grundig og god planlegging.

Hammeren, Heskestad og Hovsherad barnehage ønsker alle barn og foresatte velkommen til gradvis oppstart i Lundbarnehagene tirsdag 21.april. Barnehagegene vil komme med mer oppdatert informasjon om ditt barn i hver enkelt barnehage.

Med vennlig hilsen

Kommunalsjef Lise Moen, styrere Grethe Sporkland og Åse Eide

Lund kommune