Barnehagedagen 2007

Hammeren barnehage på Moi inviterte tirsdag formiddag til en ”koselig stund” i barnehagen. Inviterte var bl.a. potensielle barnehagesøkere samt ordfører og rådmann. Slagordet for dagen var: ”Vi har en plan!”

Ordfører Kjell Erfjord og rådmann Svein Tore Åtland ble først vist rundt i barnehagen. På rundturen måtte vi selvfølgelig leke litt. Deretter var det tid for en kaffikopp. Høydepunktet var ei stor samlingsstund med alle barn og voksne til stede. Marianne Åvedal ledet denne. Det var mange kjente og kjære allsanger samt fortellinger. De fleste sangene ble sunget med bevegelser. Undertegnede fortalte litt fra sin egen barndom. Kort fortalt handlet det om at jeg da var både opptatt av og glad i fugler.

Ordføreren leker med barn i Hammeren barnehage.
Foto: Svein Tore Åtland

Til lunsj ble det servert tomatsuppe.

Takk for invitasjonen og lykke til med arbeidet i Hammeren barnehage og i de andre barnehagene i Lund kommune !

20/3-07, Svein Tore Åtland