Ballbinge i rekordfart

Onsdag 23/8 om kvelden var det grillfest på Heskestad skule og åpning av ballbingen på Ualand. Prosjektet er gjennomført i et imponerende tempo. Kommunestyret bevilget penger til ballbingen på sitt møte 15/6-06. Ballbingen ble bestilt i slutten av juni. Monteringen startet i månedskiftet juli/august, og ballbingen var klar til skolestart ! Det må betegnes som rekordfart og kjempeflott !

Ballbingen er gjennomført på dugnad og er et spleiselag mellom Heskestad IL, Lund kommune (141.000 kr), NorDan Kulturfond (125.000 kr) og ”spillemidler” (200.000 kr). Totalkostnad inkl. dugnad er i overkant av 600.000 kroner. Ordfører Kjell Erfjord åpnet det kommunale anlegget, og han hadde med seg elevene John Aksel Bjørnø og Stian Ueland til å klippe snoren. I sin tale berømmet han elevene som i sin tid tok denne saken opp via skolens Elevråd og deretter i Lund Felles Elevråd. Nå er det ballbinger i alle skolekretsene i kommunen. Ordføreren minnet om at ballbingen er et tilbud i lokalsamfunnet som kan gi mer aktivitet og mer livsglede ; både for store og små. John Aksel og Stian fikk en signert ”trikseball” som et minne fra åpningen. Ballen var signert av de kommunale ”toppene” Kjell Erfjord, Egil Normann Eek og Svein Tore Åtland. Dessuten overrakte han blomster til primus motor for prosjektet Magne Øglænd, rektor John Arild Helgheim og leder i Heskestad IL Lennart Waldemar.

Fra venstre Egil N. Eek, John A. Helgheim, Lennart Waldemar, Kjell Erfjord og Magne Øglænd. Foran Stian og John Aksel

Oppvekst-/kultursjef Egil Normann Eek gratulerte fra ok-etaten og fra NorDan kulturfond. Skolen og Idrettslaget fikk hver sitt nett med 5 fotballer. Etter åpningen var det fotballkamp mellom elevene i 6. og 7. klasse og et sammensatt lag med foreldre og lærere. Resultatet ble 4-4. God og myndig dommer var ordfører Kjell Erfjord. Han måtte dele ut et rødt kort til en av foreldrene.

Alt i alt en kjempeflott kveld med variert og godt program, deilig grillmat og mange fammøtte.

24/8-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut