Pasienter som reiser til og fra behandling, med oppstart i  Lund kommune, må nå selv bestille  og legge ut for drosjereiser.  ( Taxiselskaper som kan benyttes er feks. Flekkefjord Taxi, Tonstad Taxi og Egersund Taxi)

Lund Legesenter rekvirerer reisen som tidligere. Rekvisisjonen vil fungere som dokumentasjon på at pasienten har behov for drosje av helsemessige årsaker. Pasienten slipper da å legge ved egen dokumentasjon fra behandler.

Søknad om refusjon av transportutgifter kan sendes til Pasientreiser HF ved å logge inn på helsenorge.no eller ved å benytte reiseregning i papirformat, som kan skrives ut fra samme sted.

Utgifter må dokumenteres jfr Pasientreiseforskriftens paragraf 22

Reiseregning på papir sendes til Pasientreiser HF, Postboks 2533 Kjørbekk, 3702 SKIEN