Barnevern_rez

Avtale om regionalt barnevernsamarbeid

Lund kommune har vedtatt å inngå avtale om regionalt barnevernsamarbeid sammen med Sokndal og Eigersund kommune med sistenevnte som vertskommune med virkning i fra 1.12.2011. Avtalen ble formelt underskrevet av rådmennene Bjørn Erik Paulsen, Ketil Helgevold og Rolv Lende i møte 2.12.2011. Det blir offisiell åpning 9.12.11 med rep fra kommunene og fylkesmanne tilstede.

Barneverntjenesten vil bli lokalisert i Egersund og har totalt vel 16 årsverk bestående av en rekke dyktige fagpersoner. Lund kommune har slitt de siste år med denne tjenesten og er nå glad for at vi kan delta i denne interkommunale ordningen. Små kommuner er sårbare på dette området og i Lund har vi hatt et økende etterslep den senere tid som den interkommunale barneverntjenesten nå griper fatt i.

 
 
Moi, 5.12.2011 
 
Rolv Lende
Tips ein ven Skriv ut