Møte angående parkeringsplass ved Furubekktjørn

Avtale om parkeringsplass ved Furubekktjørn

I mange år har det vært problematiske parkeringsforhold ved Furubekktjørn spesielt om vinteren. Selv om det ble ekspropriert et område tiltenkt parkeringsplass for 40 år siden, er intet blitt formalisert før nå.

Nylig kunne grunneier Torbjørn Fidtje og Lund kommune avholde kartforretning og fradele området som skal benyttes til parkeringsplass. Det har vært en del forhandlinger, men etter en god prosess er alle partene blitt enige om både arealets størrelse og plassering. Hytteeiere i området var også med på forretningen, og alle er glade for at det har funnet sted en lykkelig løsning på parkeringsproblemet.

Opparbeidelse av plassen vil avhenge litt av tilgang på midler, men det kan være aktuelt å foreta en foreløpig svært rimelig opparbeidelse.

 

John Skåland