Avslutning for soknepresten

Fred Lyder Klungland går nå over i ny stilling som seniorprest i Dalane prosti. Dette ble behørig markert søndag. Først under gudstjenesten søndag formiddag og deretter med stor fest på Menighetssenteret om kvelden. Gudstjenesten var godt besøkt, og om kvelden var det nesten fullsatt på Menighetssenteret.

Klungland har vært sokneprest i Lund siden høsten 1990.

Takketaler og gaver var det derfor mange av på Menighetssenteret. Soknepresten bidro med lune, morsomme og gode kommentarer innimellom. Pål Ravndal (leder i oppvekst/kulturutvalget og formannskapsmedlem) takket fra kommunens side.

Han fremhevet følgende i sin tale:

  • Klungland har formidlet den kristne kulturarven gjennom sin tjeneste som sokneprest i Lund i nesten 18 år.
  • hans grundighet og at han alltid er godt forberedt
  • hans evne til å stille gode spørsmål (i ulike komiteer og råd)
  • hans lune humor

Gaven fra kommunen var et maleri.

Kjell Erfjord takket på vegne av Menighetsrådene i Lund og Heskestad og var inne på mye av det samme som Ravndal trakk fram. Han ønsket også Klungland velkommen til menighetene som seniorprest. Gaven var en vakker gyngestol (med krakk); fra Medby Trevare.

Ellers var det gaver og gode ord fra Sion, prosten, barnegruppa ”Solstrålen” (spesielt til kona Marit Klungland), Bispedømmekontoret og Speideren.

Etter et variert og godt program var det servering av deilige smørbrød og kaker.

8/9-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut