Avslutning for Aud

Kantina ved Lund Omsorgssenter var fullsatt i lunsjpausen på tirsdag. Da ble det markert at Aud Asmervik Eriksen slutter som helse-/omsorgssjef. Fra Rådhuset møtte ordfører, etatsjefer, personalkonsulent og rådmann.

Aud begynte som omsorgsleder i Lund kommune 8/7-02. Samme høst ble stillingen omgjort til helse-/omsorgssjef. I perioden 2002-2008 har det vært en fin utvikling på ho-etaten, og årsbudsjettet (drift) er bl.a. økt med om lag 10 millioner kr. 2008 : ca. 60 mill. kr. brutto

I sin tale takket rådmannen Aud for innsatsen og pekte på følgende prosjekt som er gjennomført siden hun begynte i stillingen :

ü Ny organisering i omsorgsavdelingen med resultat at følgende avdelinger ble etablert : institusjon, hjemmetjenester og kjøkken

ü Haukland Bofellesskap – bygd om fra barnehage til bofellesskap

ü Ombygging av Solvang – omsorgsleiligheter

ü Eikeland Bofellesskap – nytt, leiligheter innen psykatrien

ü Ombygging av Promenaden - sykehjemsplasser

ü Ny fysio- og ergoterapiavdeling

Det ble også pekt på at Aud er og har vært veldig dyktig i forhold til å utarbeide gode prosedyrer for å sikre kvaliteten på tjenestene. Gaven fra kommunen var en liten lokalprodusert gyngestol + blomster.

Aud takket for samarbeidet og sa at hun helt sikker ville savne nærheten med de ansatte. Som ho-sjef har hun nemlig hatt sin kontorplass på Sykeheimen. Fokusområder for henne hadde vært : system, kvalitet og økonomi.

Det var ellers servering av kaffi og velsmakende kaker fra kjøkkenet.

3/9-08, SveinTips ein ven Skriv ut