Avskjedsfest for Kjell Moen

Beboerrådet ved SANA Lund hadde invitert til fest torsdag kveld (10/8). Bakgrunnen var at Kjell Moen fredag 11/8 har sin siste arbeidsdag som daglig leder ved SANA Lund. Kjell blir etter denne dag pensjonist ! Hedersgjesten visste ingenting om det som var stelt i stand for ham denne kvelden ; bortsett fra at han var blitt spurt om å komme nedom på Lundetun klokka 18.15 torsdag kveld.

Lundetun var pyntet til fest. Programmet var variert og veldig flott. Det var flere taler, sang, musikkinnslag og danseoppvisning. Maten (medbragt fra mange land) smakte som vanlig veldig godt.

Ordfører Kjell Erfjord sa i sin tale at Lund kommune hadde vært svært godt fornøyd med Kjell Moen som daglig leder på SANA. Det var noe skepsis i kommunen og blant innbyggerne i Lund da mottaket ble etablert i 2002. Men i etterkant har det vist seg at Kjell Moen var rett mann på rett sted til rett tid. Hans kombinasjon av ferdigheter og egenskaper har vært helt avgjørende i forhold til den posisjon SANA nå har fått både lokalt og i forhold til sentrale myndigheter. Kommunens gave til Moen var et par tresko fra Eik’s Treskofabrikk.

Andreas Kolaas fra stiftelsen SANA sa i sin tale at han var svært glad for at beboerne hadde stelt i stand denne festen for Kjell Moen. Det fortjente han. Han pekte på Kjell’s gode måte å behandle flyktningene på ; med respekt og med en blanding av raushet og strenghet. Takket være Kjell’s væremåte og innsats var SANA Lund blitt et av de gode bostedene.

11/8-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut