Priser på diverse hos PNM

Her finner du priser for kopiering, utskrift av kart, laminering, turkart, skuddpremier, avgift betalt merke og bleiedunk mm.

Gebyr for oppmålingsforretninger

Her finner du priser på de tjenestene som oppmålingsavdelingen tilbyr. Gebyrregulativ oppmålingsforretninger 2020.pdf

Avgifter vann, kloakk og feiing

Her finner du avgiftene for vann, kloakk og feiing. Avgifter vann kloakk feiing 2020.pdf

Gebyrer på byggesaksbehandling

Gebyrregulativ skal gjenspeile tidsbruken på sakene. Noe av det vi bruker mest tid på, er behandling av reguleringsplaner, utslippstillatelser og disp...