Markering av frigjøringsdagen 2018.JPG

Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018

Avduking av minneplate over de som deltok i aktiv motstandsarbeid i Lund og under 2. verdenskrig

Kjære alle sammen!

Hjertelig velkommen til avduking av minneplate over de som hjalp i motstandsarbeid i Lund under 2. verdenskrig.
 

Det er 78 år siden angrepet på Norge og 73 år siden frigjøringen.

Lund kommune har fra myndighetene de senere årene blitt oppfordret til å undersøke om det er noen som bør hedres med minnemedalje eller andre former for markering for sin innsats under 2. verdenskrig  1940-45.

Det er tidligere reist ei støtte i Lund i forbindelse med motstandsarbeid.

Det skjedde 8. mai i forbindelse med frigjøringsjubilèet   1995

Da ble det avduket ei minnestøtte på Steine ved Eide, de som står oppført på den støtten er knyttet til den såkalte ”Åkre-gjengen”, tilhørende i Eigersund og Flekkefjord, og som i perioder hadde tilhold på Steinegarden i Steinehytta

 

Men det finnes ikke noen minnestøtte over Lunddøler som deltok i sivil motstand.

Så mange vil nok derfor si at det var på tide at noe gjøres, og det er jeg enig i,

 men ”bedre seint enn aldri” får jeg skyte inn.

I forbindelse med nevnte oppfordring og andre innspill, ble det satt ned en komitè bestående av:

Kulturkonsulent Hilde Fløtre, museumsbestyrer Per Kristoffer Salvesen, pnm sjef John Skåland, leder avoppvekst og kulturutvalget Kjell Erfjord og ordfører Olav Hafstad.

 

Ved hjelp av dokumenter og ved kontakt med aktuelle personer og myndigheter konkluderte gruppen med at en god måte å hedre de som deltatt i ulike motstandsvirksomheter, små eller store, var å gjøre dette med å reise en minneplate.

I alt er det 24 navn oppført over sivile som var involvert i motstandsarbeid.

En av de, og eneste gjenlevende har vi med oss i dag - Sigurd Helland (fylte 97 år 9. april).

Han skal bistå oss med avdukingen ganske snart. Takk for at du tok på det oppdraget Sigurd!

Kommunen er svært glad for at vi i dag for reist dette minnesmerke, på den måten vil vi vise takknemlighet innsatsen de gjorde for;

  • Det er innlysende at sivil motstandsarbeid , stort eller smått, var svært viktig for å legge hindringer i veien eller svekke fienden som okkuperte landet vårt!
  • Det er heller ikke noen tvil at de som tok del i dette arbeidet også utsatte seg selv for stor risiko.

 

I dag hedrer vi, og takker disse 24 for innsatsen de gjorde gjennom sitt motstandsarbeid!

Da vil jeg be Sigurd Helland om å avduke minneplaten.

Sigurd tildeles et bildeminne (minneplaten) for at han ville ta på seg dette oppdraget!