Auksjon fra Ravndal-huset

Kommunestyret vedtok tidligere i høst at kommunen skulle kjøpe Ravndal-huset for 250.000 kroner. Huset ligger i forlengelsen av Rådhuset og skulle overtas etter at det var tømt for inventar og andre eiendeler. Dette arbeidet er i gang.

Lørdag var det auksjon med god oppslutning. Kenneth Trelandshei fra Kvinesdal var effektiv auksjonarius, og mange fikk tak i nyttige og mindre nyttige gjenstander for en billig penge.

Når det gjelder husets videre skjebne, var vedtaket i kommunestyret slik i pkt. 2:

”Kommunestyret tar på et seinere tidspunkt stilling til om huset skal rives eller renoveres; etter å ha innhentet uttalelse fra aktuelle parter. Lund kommunes eget behov for lokaler vurderes i den forbindelse, samt eventuelt alternativ bruk hvis huset skal renoveres.”

Kommunens saksbehandler blir oppvekst-/kultursjef Egil Normann Eek.

17/11-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut