Nettverkssamling på Moi 15-16.mai 2018

Attraktive tettsteder i Rogaland

Som en del av Pilotprosjektet for sentrumsutvikling på Moi har Lund kommune påtatt seg vertskapet for denne samlingen av pilotkommuner i Rogaland. 

Samlingen vil foregå delvis på Skåland og Moi Hotell. Programmet vil være både variert og spennende, med en hovedvekt på utfordringene som oppstår for sentrum når viktige ferdselsårer legges om. Rogaland fylkeskommune er hovedansvarlig for arrangementet. For påmelding, se fylkeskommunens hjemmesider.