Asylsøkere og flyktninger

På disse sidene har Fylkesmannen i Rogaland samlet relevant informasjon:

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Folk-og-samfunn/Flyktningsituasjonen/