Astrid Marie Skåland har fått Kongens fortjenstmedalje i sølv

Lærer Astrid Marie Skåland har fått Kongens fortjenstmedalje i sølv. Ordføreren overrekte medaljen og diplom etter gudstjenesten i i Lund kirke sist søndag.
Etterpå var det samling på menighetssenteret der hun fikk mange gratulasjonshilsner.
Begrunnelsen for tildelingen var hennes trofaste og engasjerende innsats i yrkesliv og frivillig arbeid gjennom mange år.

Ordførerens tale ved utdeling av kongens
fortjenstmedalje i sølv til lærer Astrid Marie Skåland

Søndag 3. oktober 2010 i Lund kirke

Kjære alle sammen!

Av og til får ordføreren anmodning om å anbefale Kongens heder til
personer som har gjort seg fortjent til slik oppmerksomhet.

I vår kom det forslag om tildeling av heder til en person som har vært
lærer i 38 år, i tillegg hatt mangeårig frivillig innsats blant
barn og unge og misjonsarbeid i Lund Menighet.

Ordføraren gav sine anbefalinger videre naturligvis.

At tildeling skjer her i dag i tilknytning til gudstjeneste gir en riktig og flott ramme for tildelingen - høstttakkefest med barn i sentrum,
då mottakeren av medaljen har brukt mye av sin fritid nettopp på menighetsarbeid,
og så er vi ikke så langt unna det som var prisvinneren sin arbeidsplass, nemlig Nygård skole.
Nå vet vel mange her i dag at personen det gjelder er Astrid Marie Skåland.
Vil du vennligst komme fram.

Astrid Marie:
Du er ifra Karmøy, der voks du opp på en bondegård sammen
med 5 søsken.
I de tidlige barne- og ungdomsåra stod arbeid på gården og deltakelse i
et mangfoldig foreningsliv på Torvastad sentralt i livet ditt.
Erfaringer herfra var en god arv å ta med seg då du drog ifra
Karmøy for å gå på folkehøgskole og deretter husmorskule.
Ditt misjonsengasjement ble forstreket gjennom arbeid
på Misjonshøgskolen i Stavanger deretter.

I 1957 kom du til Moi for første gang for å virke som
lærer på framhaldskolen, og da du kom for andre gang i
1964 var det som utdanna lærer.
Senere giftet du deg med Thorvald Skåland og dere fikk to barn sammen.
Begge to brant for barne – og ungdomsarbeid og fant derfor deres d naturlig plass der..
Du blei enke i ung alder så du hadde ei krevende tid med to små barn og en lærerjobb å ivareta.
• Det er Nygård skule som har vært din arbeidsplass de flest av de 38 årane du var lærer i kommunen, og for denne trofaste og langvarige innsatsen fekk du Norges Velmedalje i 2000.

Men det er ikke bare på dagtid i skulen en mengde barn og unge i
Lund har møtt AM som leder , også på fritiden har du hatt et stort engasjement innen det frivillige kristne arbeid i Lund menighet, fra ei lang liste nevne eg;

• Leder for solstrålen jente- og gutteforening i ca 46 år
• Leder i Misjonsringen kvinneforening siden oppstarteten i 1971
• Du var med på å starte Moi Kristne Ungdomsklubb i 1958 og barnegospel på Moi i 1972
• Du har deltatt i den frivillige klokkertjenesten i i ca 23 år og Andaktsholder på omsorgssenteret i 17 år
• Hun har vært medlem i Lund menighetsråd og hatt ansvar for gjennomføring av gudstjenester.

Det tredje store innsatsfeltet har vært i Det Norske Misjonselskap.
Det engasjementet begynte allerede på slutten av 50 tallet og varte helt fram til våre dager.
• Engasjementet her var bl.a annet stort innen leirvirksomhet og i styrearbeid .

Med en slik trofaste og engasjerende innsats i yrkeslivet og i det frivillige arbeidet så var det ikke så unaturlig at det fra flere hold var støtte for at du burde få en kongelig påskjønnelse.

Jeg fikk således et brev fra Fylkesmannen i Rogaland der det stod:
” Vi har den glede av å kunne meddele at Kongen har tildelt Astrid Marie Skåland Kongens fortjenstmedalje i sølv.
Medaljemottakeren vil ved en senere anledning, gjennom fylkesmannen,
bli invitert til en mottagelse på Slottet.
Der det blir anledning til å takke Kongen personlig for medaljen.
Ved en slik anledning kan det være på sin plass å si litt om
medaljen og dens bakgrunn. Medaljen ble stifta av Kong Håkon i 1908
til belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv,
samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste.
I reviderte statutter av 3. mai 1994 er kriteriene for fortjenestmedaljen konkretisert slik:

H.M. Kongens fortjenestmedalje i sølv utdeles som belønning for:
Bl.a for;

Særlig fortjenetefull innsats over lengre tid; i samfunnslivet, i offentlig stilling eller verv, ved innsats i frivillige organisasjoner eller ved annen personlig virksomhet av samfunnsnyttig betydning."

Det er dette kriteriet som er bakgrunnen for at du i dag får medalje!
- det er din langvarige innsats som pedagog og leder i det frivillige organisasjonslivet som gjør at du er en verdig mottaker av kongens heder.

Det er en stor ære for meg, på vegne av Kongen, å dekorere deg med Kongens Fortjenestmedalje i sølv!

GRATULERER!

Lund Kommune vil også gratulere og takke deg også for din langvarige innsats innen skolen og i det frivillige arbeid!

TAKK!

Astrid Marie Skåland får Kongens fortjenestemedalje og blomster
Foto: Stein RettedalTips ein ven Skriv ut