Asfalt 15

Oppdatert info om arbeidene på FV 3 til Hovsherad

Asfaltering starter torsdag morgen på FV 3

Vegvesenet opplyser at asfaltarbeider som skulle påbegynnes i neste uke vil bli igangsatt allerede torsdag morgen. Arbeidet vil starte i sør ved Moen og fortsette mot Eik. Veien vil ikke bli stengt, men det vil være manuell dirigering.

Det har vært en del klager på steinsprut etc. mens arbeidet på veien har pågått. Det er entreprenøren VEIDEKKE som er ansvarlig for pågående arbeid.

Både Statens Vegvesen og entreprenøren har jobbet iherdig for å minimalisere ulemper og skader på kjøretøy. Det er sopet opp store mengder sand/småstein de siste dagene, og nå asfalteres det før tiden for å hindre ytterligere ulemper for de veifarende.

En del ulemper må alltid påregnes når anlegg som dette skal utføres. Det er derfor spesielt viktig med med godt samspill mellom alle invoverte aktører.

John Skåland