Forberedelse av parkeringsområdet sør for Lundbadet til asfaltering

Asfalt ved Lundbadet

Bertelsen & Garpestad er nå godt i gang med å forberede parkeringsområdet sør for Lundbadet til asfaltering.

Forberedelse av parkeringsområdet sør for Lundbadet til asfaltering
Forberedelse av parkeringsområdet sør for Lundbadet til asfaltering
Bertelsen & Garpestad er nå godt i gang
Bertelsen & Garpestad er nå godt i gang

Det skal lages drenering av vann, gang- og sykkelvei og asfalt på hele området. Det forventes at jobben er ferdig til skoleferien er over i august.

 

John Skåland