Ny asfaltert vei til Åvedal

Asfalt på kommunal veg

Forrige uke uka har Asfalt Sør lagt ny asfalt på den kommunale vegen fra krysset med fv1 og helt til broa i Åvedal.

Ny asfaltert vei til Åvedal
Ny asfaltert vei til Åvedal
Krysset til Åvedal
Krysset til Åvedal

Det er gjort mindre utbedringer av vegen før asfalteringen, og vi regner nå med å kunne redusere driftsutgiftene på denne vegen. Uten asfalt kreves det årlig store utgifter til grusing.

I tillegg til denne kommunale vegen er det asfaltert litt i på Haukland og en del i Hovsherad.

Totalt legger kommunen asfalt for 1 mill. kroner dette året.

 

John Skåland