Asfalt i den nye gang- og sykkelstien

Asfalt i den nye gang- og sykkelstien

Onsdag kveld ble det endelig lagt asfalt i den nye gang- og sykkelstien mellom Fløyveien og Øvre Stranna.
Selv om veien har vært ferdig en stund, manglet den siste finpussen. Nå fremstår veien meget pen, med steinmur på oppsiden og nylagt asfalt. Det er montert bom i begge ender for å hindre at biler og annen motorisert ferdsel skal foregå på denne veien.

Det er å håpe at denne veiforbindelsen vil være til stor glede for de myke trafikkanter og samtidig en del av en flott turløype hvor de forskjellige deler av sentrum knyttes sammen på en bedre måte.


John Skåland
Tips ein ven Skriv ut