Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022.jpg

Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022.pdf

Lund kommune - Årsmelding 2017

Lund kommune Årsmelding 2017.pdf

Lund kommune Årsregnskap 2017

Lund kommune Årsregnskap 2017.pdf
Kommunestyrets vedtak til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021.jpg

Budsjett 2018 Økonomiplan 2018 – 2021

Kommunestyrets vedtak til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021.pdf
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2018 og økonomiplan drift 2018 -2021

Formannskapets innstilling til Budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 for Lund kommune legges ut til alminnelig ettersyn på rådhuset fram til kommun...
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018 -2021 er nå utarbeidet. Budsjettet ble presentert på et informasjonsmøte i Lundetun 19.10.17....

Årsmelding og regnskap 2016

Årsmelding og regnskap for 2016 finner du her: Årsmelding 2016.pdf Regnskap 2016.pdf
Kommunestyrets forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020.jpg

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 finner du her: Formannskapets forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 -...

Økonomisk overskudd i Lund kommune - Regnskap og årsmelding 2015

15. februar er datoen for når kommunene skal ha avsluttet sine regnskap før revisor tar fatt på en omfattende kontroll. Gledelig er det at tallene fo...

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 -2019

Kommunestyret vedtok 03.12.15 årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 -2019.