Arealplan lagt ut til offentlig høring

Styringsgruppa for arealplanen avsluttet tirsdag 27. juni arbeidet med ny arealplan. Utkast til ny plan ligger nå ute på høring, og høringsfrist er satt til 20. august. Uttalelser må fremsettes skriftlig og sendes Lund kommune, PNM-etaten, innen fristen.

Kun tiltak styringsgruppa har gått inn for er lagt inn i kartet. Det er laget ett kart som kun viser nye tiltak, og ett hovedkart som viser nye tiltak lagt inn i fullstendig plan. For å få oversikt over hva som er nytt anbefales det å se på førstnevnte kart først. Videre er det laget detaljkart som viser alle nye tiltak, i målestokker 1:10000 eller 1:15000. Dokumentnavnene viser målestokk, papirformat og stående/el liggende utskrift, for de som ønsker å ta målestokkriktige utskrifter. Eksempel: Kart_Rusdal_10A3S. Kartet er i målestokk 1:10 000, og får å få målestokkriktig utskrift må det skrives ut i A3, stående format. Andre sentrale høringsdokumenter er konsekvensutredning, oversiktsliste innspill (med forklaring) og forslag til nye bestemmelser.

Planen vil bli lagt frem for Kommunestyret etter høring, og vil da bli gjort rettsgyldig.

Høringsdokumenter:

Planprogram som har vært styrende for prosessen legges også ut:

Kart som er lagt ut til høring:

Tegnforklaring kart (62,91 kB)
Kart_Ualand_10A3L (824,06 kB)
Kart_Heskestad_10A4S (700,11 kB)
Kart_Rusdal_10A3S (1,63 MB)
Kart_Moi_10A3S (1,48 MB)


Tips ein ven Skriv ut