Arbeidsplassbesøk

Med jevne mellomrom gjennomfører ordfører, aktuell etatsjef og rådmann arbeidsplassbesøk på de ulike avdelingene i kommunen. Fredag 27/10 var derfor ordfører Kjell Erfjord, oppvekst-/kultursjef Egil N. Eek og rådmann Svein Tore Åtland i Heskestad barnehage og på Heskestad skule. Jimmy Kjørmo (elev i 10. klasse) har denne uken hatt arbeidsuke i Lund kommune. Torsdag og fredag har han fulgt ordførerens program. Derfor var også Jimmy med.

I Heskestad barnehage møtte vi først barna og de ansatte og hadde deretter samtaler med styrer

Åse Eide. Hun viste oss også rundt i lokalene.

Dette året er det til sammen 18 barn i denne barnehagen ; fra 2 år og oppover. Trivselen hos barn, foreldre og ansatte oppleves som veldig god, men de gleder seg til nødvendig innvendig oppussing som kommunen nå har bevilget penger til. Det skal benyttes inntil 200.000 kroner til oppussing av garderober, toaletter og bøttekott. Dersom pengene strekker lenger, er det også enighet om å foreta annet vedlikeholdsarbeid.

Elevsamling i mediateket
Foto: Svein Tore Åtland

Etter dette gikk turen til Heskestad skule. Rektor John Arild Helgheim kunne fortelle om et svakt synkende elevtall (i dag 55 elever) men et meget godt og stabilt personale. Utfordringene framover er først og fremst å utvikle skolen og læringsmiljøet i tråd med ”Kunnskapsløftet”. Dernest vil det være svært viktig at elevtallet stabiliserer seg minst på dagens nivå. Rektor kunne også fortelle at den nye ballbingen blir mye benyttet av elevene mens de er på skolen.

Besøket på Heskestad skule ble avsluttet med stor elevsamling i mediateket.

Under ledelse av lærer Jorunn Skjærpe framførte elevene bl.a. sanger fra musikalen ”Ansgar”. Stian Stenberg (lærer) orienterte alle elevene om FN-dagen 24/10 og om organisasjonens innsats for fred, rettferdighet og utvikling. Det var imponerende hvor mye elevene kunne svare på av spørsmål om FN-organisasjonen.

Takk for en fin dag i Heskestad barnehage og på Heskestad skule !

27/10-06, Svein Tore Åtland

06hjemmeside68