Arbeidsplassbesøk

Ordfører Olav Hafstad besøkte onsdag 12. desember to av skolene i kommunen sammen med oppvekst-/kultursjef Egil N. Eek og rådmann Svein Tore Åtland. Om formiddagen sto Kiellands Minne skole i Hovsherad for tur. Om ettermiddagen gikk turen ut til Skåland skole. Miljødelen ved Skåland ungdomsbase drives av Buf-etat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) mens Lund kommune er ansvarlige for skoledriften. Rogaland fylkeskommune refunderer disse utgiftene til kommunen.

Ordføreren sammen med ansatte på Skåland skole
Foto: Svein Tore Åtland

På begge arbeidsplassene var det gode samtaler med ledelsen og de ansatte ; både om daglig drift og utfordringer framover. Dessuten var det avsatt litt tid til omvisning. Alt i alt en flott dag !

Ta kontakt med egen leder/etatsjef dersom du jobber på en avdeling eller arbeidsplass som du mener burde ha hatt besøk av ordfører sammen med etatsjef og rådmann !

12/12-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut