Logo NAV

Gode tall for Lund:

Arbeidsledige i Lund og Rogaland

 

arbl rog.png

Sokndal og Lund hadde reduksjon fra oktober til november, Gjesdal uendra, ellers økning i antall ledige.

Arbeidsledig l og rog.png

Reduksjon i antall ledige i Lund gjør at avstanden mellom andel ledige i Lund og i Rogaland øker.