Arbeidet med Naturtriangelet igangsatt

Kommunene Sirdal, Lund og Flekkefjord har gjenopptatt arbeidet med båttrafikk på Sirdalsvannet og Lundevannet, det såkalte Naturtriangelet.

Denne uken var representanter for disse tre kommunene samlet på i Næringshagen på Moi for å ta opp igjen arbeidet.

Nærings- og havnesjef Halvvor Nissen fra Flekkefjord, kulturkonsulent Gudrun Ovedal fra Sirdal og oppvekst- og kultursjef Egil Normann Eek fra Lund er oppnevnt av disse kommunene. Utvalget er supplert med Eivind Gursli, initativtaker til båttrekket fra Åna-Sira til Lundevannet. Egil Normann Eek ble oppnevnt som leder av prosjektgruppa, og det ble vedtatt å knytte til seg ekstern ekspertise både som rådgiver og sekretæriatfunksjon i arbeidet med et forprosjekt.

Samarbeidet om båttrafikk på vassdraget, det såkalte Naturtriangelet, ble lagt på is for ca. 10 år siden. Da hadde nabokommunene gjort tapre forsøk på å realisere et prosjekt for å gjenåpne de gamle båtrutene både på Lundevannet og Sirdalsvannet. I tidligere tider med få vegmuligheter var vassdraget en viktig ferdselsåre for trafikken kommunene mellom for reisende eller frakt av varer til å fra Flekkefjord og mellom bygdene. På Lundevannet gikk dampbåten Nøkken og på Sirdalsvannet gikk dampbåten Fram. Nesten hver gård langs vassdraget hadde egne brygger for denne trafikken.

Prosjektet Naturtriangelet var svært nær en realisering for 10 år siden. Da var det aktuelt med innkjøp av en kanalbåt for 50 passasjerer. Denne gangen er det snakk om å skape naturturisme i alle tre kommunene for eiere av småbåter langs kysten og for innbyggere langs med innsjøene Sirdalsvannet og Lundevannet. Som en videreføring av initiativet med båttrekk fra Åna – Sira til Lundevannet, har Sirdal. Lund og Flekkefjord fattet interesse for å gjenoppta dette trekantsamarbeidet.

ENETips ein ven Skriv ut