Sprengningsarbeidet er i full gang

Arbeidet er i gang med FV 14

I disse dager er Stangeland AS i full virksomhet med det store fv 14-prosjektet på Ualand.

Sprengningsarbeidet er i full gang
Sprengningsarbeidet er i full gang
Arbeidet er i full gang
Arbeidet er i full gang

Det som skjer nå er at jord fjernes i traseen for vegen som skal krysse under jernbanen. Det er dette som haster mest, fordi alt må være klart til fastsatt helg i september når jernbanen skal kuttes av, og veg-kulverten settes på plass.

Stangeland AS har god erfaring med tilsvarende prosjekter fra andre steder. Det er store mengder fjell som skal sprenges bort i forbindelse med prosjektet.

 

John Skåland