"Miljøvennlig" valgmateriell

Onsdag, på en av ettersommerens varmeste kvelder, samlet de 6 partiene som stiller til valg i Lund seg på rådhuset. Med iherdig innsats pakket de enkelte partiene ned sine program og stemmesedler sammen i en konvolutt. Denne vil bli distribuert til alle husstandene av Uninor i løpet av mandag og tirsdag i neste uke (35).

Det har vært en tradisjon at partiene hver for seg reiser rundt i kommunen og legger sine valgprogram i postkassene. Nå spares tid og ikke minst miljøet ved at alt valgmateriell leveres i en pakke. Innbyggerne får også god anledning til å se hva de ulike partiene mener om utformingen av Lund kommunes framtid.

Partiene i Lund oppfordrer alle til å sette seg inn i de respektive programmene og benytte stemmeretten på valgdagen!Tips ein ven Skriv ut