"Lund soleklart billigst"

" Lund er billigere enn både Sokndal, Sirdal, Flekkefjord og Kvinesdal når det gjelder kommunale gebyrer." Kan en lese i dagens Agder.

Agder har sett på kommunale gebyrer i sitt nedslagsfelt og funnet at Lund har de laveste kommunale avgiftene. Videre opplyser Agder at "Det er særlig den lave avgiften på avløp som trekker totalsummen nedover for Lund kommune. Selv om Sirdal er billigst av alle på vann, renovasjon og feiing, er avløpsgebyret så mye høyere enn i Lund at Lund får den laveste totalsummen."

Tallene er hentet fra en undersøkelse fra Huseiernes Landsforbund har utført. Rapporten kan en finne her.

Kilde: Monica Baumann, Avisen AgderTips ein ven Skriv ut