"I detect by heart" i Huset og Lundetun

Det var god oppslutning om LuMoK sitt arrangement tirsdags kveld der elever i LuMoK viste sin kunst og hadde opptredener i Lunetun både i form av dans, spill og sang.Kvelden staret ved at oppvekst- og kultursjef Egil Normann Eek ønsket velkommen til kunstvandring i Huset og konsert i kinoen. Starten på det hele var multikunstneren Vitali Maembe fra Tanzania som sammen med Guro Salvesen bidro med sang og gitarspill.

Tilskuerne ble så invitert med på kunstvandring både i første etasje og i Galleri Bageriet, I første etasje var det kunsten til Vitali Maembe fra Tanzania som ble presentert, mens vi på veien opp til Galleri Bageriet fikk presentert en fotoutstilling og bildeutstilling blant annet av kunstelever i LuMoK. 2. avdeling i arrangementet foregikk i Lundetun, der elever fra LuMoK presenterte dans, sang og spill av alle varianter.

I speilsalen
Foto: Egil Normann Eek

Det hele hadde som motto: "I detect by heart", en fortsettelse på prosjektet. "Vi ser med hjerte" som hadde forestilling i sommer. Arrangementet tirsdag kveld viste stort engasjement og fin innsats fra elevene i musikk- og kulturskolen.

Guro Salvesen og Vitali Maembe
Foto: Egil Normann Eek

ENETips ein ven Skriv ut