SSB logo

Pr 3. kvartal

Antall innbyggere i Lund og nabokommunene

Svak folketallvekst i Eigersund og Flekkefjord. Småkommunene i Dalane noe ned.

 

Som tabellene viser er det stabile folketall i nærområdet vårt. Eigersund går noe opp, og Bjerkreim noe ned, fra 3. kvartal i 2014 til 3. kvartal i 2015.

10 av beboerne på SANA regnes som bosatt i Lund, og inngår i tallene. 

Lund har 130 i SANA sitt statlige mottak, herav 30 mindreårige. SSB opplyser: Registrering i folkeregisteret (bosatt i Lund) skjer etter et halvt års botid (på SANA) fra det tidspunkt oppholdstillatelse i Norge er gitt.

 

 

innb lbs okt15.JPG

innb ef okt15.JPG