Statistikk

Litt statistikk:

Antall eldre i åra framover, og antall arbeidssøkere i mai 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tallene fra SSB viser vil antall 67-79 åringer øke kraftig også i Lund framover som følge av at mange flere enn tidligere ble født mot slutten av, og etter, krigen.

Faktisk øker antallet unge eldre 50 % fra 2014 til 2025.

Deretter blir antall i aldersgruppa stabilt i flere år.

antall6779.png

Dette vil bidra til endel utfordringer for kommunen framover, men ettersom de aller fleste under 80 år klarer seg greit sjøl, bør oppgaven være overkommelig.

Imidlertid overføres kommunen stadig flere oppgaver som tidligere ble utført på sykehusene, slik at det er viktig med god forebyggende planlegging for å sikre best mulig oppfølging i egen bolig ved helsemessige behov.

Antallet over 80 år viser stabilitet i mange år framover. Faktisk må vi etter 2026 før det blir flere i alderen 80 + enn idag. Tallene er lagt oppå hverandre; i 2016 er det således 103 personer mellom 80-89 år, og 40 personer over 90 år.

For de over 90 år må vi fram mot 2050 før antallet i aldersgruppen når antallet pr 2016.

antall80ogover.png

Også for den eldste gruppa eldre klarer de aller fleste seg sjøl langt opp alderen. Flere ønsker omsorgsbolig for lettere hushold, og mange skaffer seg dette sjøl. Kommunen må også planlegge flere omsorgsboliger framover.

 

ARBEIDSSØKERE

Antallet som søker arbeid (ledige) fortsetter å falle i Lund, og i Rogaland:

ledigemai16.png