Du er her: Forsiden > Ansattportal

BARN I UTSATTE FAMILIER

Utfordringen for alle som ser barn og deres familier er å våge å handle på bakgrunn av det vi ser. Denne handlingsveilederen ble utarbeidet av ”Ressur...

Seniorpolitikk avtale

Seniorpolitikk avtale.pdf

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

AMU vedtok på møte 06.06.18 rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Rutinene gjelder fra 07.06.18: Du finner de her:
Lundbadet

TRENINGSAVTALE

Avtalen gjelder fast ansatte som har inngått Treningsavtale og har aktivt medlemskap i Lundbadet, HSK eller Perlå det enkelte kalenderår.

Digital sykemelding og oppfølging av sykefraværet - viktig informasjon til alle

Klikk på disse lenkene, her ligger det viktig informasjon til ansatte og ledere:  Digital sykmelding – informasjon til den sykemeldte Digital sy...

Skjema for egenmelding, reisereging, søknad om velferdspermisjon, timeliste og treningsavtale

Egenmeldingsskjema.doc Egenmeldingsskjema.pdf Reiseregning.xls Reiseregning.pdf Søknad on velferdspermisjon.doc Søknad om velferdspermi...

AKAN arbeidet i Lund kommune

AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Arbeidsmiløutvalget i Lund kommune opprettet 16. mai 2001 AKAN-utv...

Økonomi og finansreglement

Økonomi og Finansreglement. Revidert 22.04.15 jfr KS 04 2015 den 12.03.2015. Oppdatert 07.11.20165.pdf