logo

Ansatte i Lund kommune står på – gode fraværstall!

Lund kommune har i 2012 hatt en svært god utvikling i sykefraværstallene. Sykefraværet i 2010 har på hele 8,04 %, i 2011 var det redusert til 7,09 % og hittil i år ligger det på beskjedne 5,43 % - noe som er langt under gjennomsnittet for kommunesektoren. De 3 siste månedene har vært spesielt gunstige med et totalfravær på 2,97 % i august, 5,16 % i september og 4,18 % nå sist i oktober. Dette tyder på god trivsel blant de ansatte og godt oppfølgingsarbeid av lederne/mellomlederne.
Lund kommune er en IA-bedrift med fokus på nærværsarbeid.

Moi, 14.11.2012
Rolv Lende
Tips ein ven Skriv ut