Ansatt i Lund kommune i 25 år

Torsdag 9.12.2010 hadde kommunestyret det siste møte i 2010 – ”pinnesteikmøte” - og tradisjonen tro fikk de som har vært fast ansatt i Lund kommune i 25 år, overrekt gullklokke (for de som har stilling over 50 %) og sølvlysestaker (for de med stillinger under 50 %).

I år hadde følgende personer nådd denne milepæl:

Mary Brogeland, Reidun Gåsland, Magnhild Eia og Jostein Drivenes.

Lund kommune gratulerer!

Moi, 10.12.2010

Rolv LendeTips ein ven Skriv ut