Logo NAV

Andel arbeidssøkere i Lund fortsatt låg

Antall arbeidssøkere holder seg stabilt lågt i Lund.

 

 

 

 

 

Andel arbeidssøkere var i november 2015 på 1,8 % av arbeidsstyrken, eller 31 personer mot 32 i oktober.

I  nabokommunene var andelen arbeidssøkere: Eigersund 4,4 %, Sokndal 3,0 % og Bjerkreim 2,4 %. Tall for Flekkefjord ikke offentliggjort. Lenger nord hadde Gjesdal 4,2 %, Sandnes 4,9 % og Stavanger 4,3 %.

 

 

 

Arbeidssøkere_nov15.png

 

Trond A Skjæveland

Tips ein ven Skriv ut