Korona smitteforebygging

Anbefalinger for sosial omgang

Lund kommune ber alle innbyggere begrense sosial aktivitet og unngå sosiale møteplasser. Vi bør ikke møtes hvis det ikke er nødvendig. Dette gjør vi primært av hensyn til sårbare grupper som ikke bør smittes. 

 

Hvorfor begrense sosial kontakt?

Vi kan spre smitte før vi selv opplever at vi er syke. Viruset kan gi alvorlig sykdom og behov for sykehusopphold for mange. Skulle alle bli syke på en gang har vi ikke nok utstyr til å behandle alle. 

Av denne grunn MÅ vi begrense hvor mange som blir syke på en gang, og vi må beskytte sårbare grupper. 

Dette krever en dugnad hvor alle er med. Under finner du noen råd til hvordan du kan hjelpe til.

 

Hvordan hindre smittespredning?

- Hyppig håndvask med varmt vann, såpe og desinfeksjon. 

- Begrens kontakten med andre mennesker til et minimum.

- Ikke bli inne på butikken lenger enn nødvendig, hold god avstand til andre (minimum 1 meter) og vask hendene før du går inn og etter at du har kommet ut. 

 

For barn og unge

Skolene er stengt fordi man skal unngå samlinger av mennesker som kan smitte hverandre. Det samme gjelder på fritiden.

For å begrense smittespredning, må kontakt med andre mennesker (for eksempel utenfor familien) begrenses til et minimum. Besteforeldre bør ikke brukes til pass av barn, da økende alder gir risiko for alvorlig forløp av koronavirusinfeksjon.

Dersom det er nødvendig å samarbeide med andre familier om barnepass, bør det begrenses til små grupper.

  • Begrens antall barn og ungdom som er sammen. Det anbefales ikke mer enn 4 personer sammen. Det bør være de samme barna eller ungdommene som treffes for å ikke spre smitte videre.
  • Begrense varighet av lek/samvær til ca 2 timer.
  • Fortrinnsvis holde lek og samvær utendørs. Finn på aktiviteter der man ikke har nærkontakt. 
  • Ikke gå på overnattingsbesøk hvis ikke det er helt nødvendig.
  • Vaske hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
  • Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke omgås med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Foreldre må TA ANSVAR. Det er opp til oss å gi beskjed dersom man ser klynger av barn sammen.