Oppdatering fra kommunelegen

Anbefalinger angående arrangementer

 

Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad kommer i dag med en anbefaling når det gjelder avvikling av arrangementer. Denne sier at tilstelninger på 500 personer eller flere ikke bør bli gjennomført. For tilstelninger hvor en stor del av gruppen tilhører risikogruppen er antall personer satt til 50. Dette samsvarer med det som er anbefalt av Folkehelseinstituttet og som også er tråd med praksis i andre kommuner. Blir anbefalingene ikke fulgt opp, vil kommuneoverlegen fatte nødvendig vedtak.

Se www.fhi.no

- Råd ved arrangementer og samlinger

- Hvem har høyere risiko ?