Aktsent15aar

Markert med koselig lunsj

Aktivitetssenteret markerte sin 15 års dag

Markeringen ble gjennomført på Aktivitetssenteret, på Huset den 12.september. 

Senteret åpnet 11.september 2001, det er en dag som er lett å huske.  I følge husmøte denne måned ønsket deltakerne at dagen skulle markeres på en enkel måte, med noen innbydde gjester, og slik ble det gjennomført. Det var brukermedvirkning på ulike plan iht. planlegging, ledelse, program, meny valg og tilberedelse av herlig koldtbord. Vi var 14 personer rundt bordet og praten gikk lett. Litt historikk om senteret ble fremlagt iht. opplegg og tilbud som var i 2001, frem til opplegg og tilbud pr. dags dato, samtidig ble det informert om nye prosjekter en vil jobbe med denne høsten. Ordfører Olav Hafstad holdt en nær og fin tale der han takket for god drift av senteret, samt at han hadde fått anledning til å bidra på ulike arrangement i senterets regi.

 

Aktivitetssenteret

JRN