Til lag, foreninger og enkeltmennesker

Aktivitetskalenderen

Lund kommune gjenopptar bruken  av  Aktivitetskalenderen  i høyre kolonne her på kommunens hjemmeside.  Lag, foreninger eller enkeltmennesker kan registrere arrangmenter som er tilgjengelig for alle.  Oppvekst- og kulturavdelingen vil godkjenne arrangementene før de publiseres.

Gå inn på ”Se hele kalenderen her” og deretter ”Registrer arrangement”.